REGLEMENT MANNEN

REGLEMENT EDITIE 2019

  

Artikel 1: Naam en Reglement

Het BELISOL EINDHOVEN KEMPENKLASSEMENT staat open voor renners van de categorie Elite / Beloften zonder Contract en renners van Continentale UCI-Teams. Renners rijdend voor een UCI World Tour Team of UCI Pro Continental Team zijn van deelname uitgesloten. Stichting Kempenklassement verzorgt alleen het overkoepelend klassement. Het klassement is goedgekeurd door de KNWU.

Artikel 2: Wedstrijden

Het BELISOL EINDHOVEN KEMPENKLASSEMENT 2019 wordt verreden over 9 op zich staande wedstrijden. Deze worden alle verreden in de Brabantse Kempen. Wedstrijden buiten de Kempen kunnen geen deel uitmaken van deze cyclus. Iedere afzonderlijke organisatie is houder van een wedstrijdlicentie van de KNWU, de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze stukken zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van iedere organisatie afzonderlijk.

Artikel 3: Deelname

Aangezien het 9 op zich staande wedstrijden zijn, dient men per wedstrijd apart bij de desbetreffende organisatie in te schrijven. Men is niet verplicht aan alle wedstrijden van het klassement deel te nemen. Het is niet mogelijk bij Stichting Kempenklassement voor alle wedstrijden in te schrijven.

Artikel 4: Klassement

Aan het BELISOL EINDHOVEN KEMPENKLASSEMENT is maar één klassement verbonden namelijk

  • Algemeen Individueel Klassement

De leider in het klassement is herkenbaar aan de blauwe BELISOL EINDHOVEN leiderstrui.

Artikel 5: Algemeen Klassement

Het klassement wordt vastgesteld door per renner de som der behaalde punten op te tellen. De punten behaald tijdens de tussensprints worden hierbij opgeteld. Eventueel strafpunten worden afgetrokken. De winnaar van het klassement is diegene met uiteindelijk het hoogste punten aantal. In geval van gelijkheid zal achtereenvolgens gekeken worden naar

  • het hoogst behaalde plaatsingscijfer en het aantal ervan
  • het hoogst behaalde puntenaantal in een wedstrijd
  • het aantal deelnames aan wedstrijden
  • in laatste instantie het plaatsingscijfer, dat werd behaald tijdens de laatste wedstrijd

Om de leider in het tussenklassement te bepalen (bij een gelijke tussenstand), wordt gekeken naar de uitslag van de laatst verreden wedstrijd. De best geplaatste renner in deze uitslag wordt gehuldigd als leider.

Er zijn 20 eindprijzen beschikbaar voor het algemeen individueel eindklassement.

Artikel 6: Punten

Tijdens alle wedstrijden, met uitzondering van de tijdrit worden aan de eerste dertig geklasseerde renners punten toegekend volgens de schaal: 45, 39, 34, 30, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1 punt. Indien renners vroegtijdig door de jury uit de wedstrijd worden gehaald, zal gekeken worden of men wel of niet geklasseerd wordt. Indien een renner geklasseerd wordt in de uitslag zullen de punten worden toegekend. Het wel of niet plaatsen in de uitslag wordt bepaald door de jury van de desbetreffende wedstrijd.

Indien er een tijdrit meetelt voor het klassement zal er gekeken worden naar de lengte van de tijdrit. Is de tijdrit langer dan 15 km geldt dezelfde puntentelling als bij het criterium. Is de tijdrit korter dan 15 km dan worden aan de eerste 20 geklasseerde renners punten toegekend volgens de schaal: 25, 22, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1 punt.

Artikel 7: Sprints

Tijdens iedere wedstrijd met uitzondering van de tijdrit worden 3 sprints verreden. Hier wordt om de volgende punten gestreden: 5, 3, 2 en 1 pnt. Het verrijden van de sprints is nergens aan gebonden en kan geheel geschieden naar inzicht van de desbetreffende jury van de wedstrijd. Met deze sprints zijn geen geldprijzen te verdienen. Alle behaalde punten tijdens deze sprints tellen in zijn geheel mee voor het Algemeen Klassement.

Artikel 8: Leiderstrui

De leider in het klassement wordt na iedere wedstrijd gehuldigd in een leiderstrui. Tevens wordt hij verzocht tijdens de volgende wedstrijd in deze trui te starten. Stichting Kempenklassement kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met ploeg, club of sponsor. De leiderstrui wordt aan de leider ter beschikking gesteld na afloop van de wedstrijd door Stichting Kempenklassement.

Indien de renner in de leiderstrui rijdt dient deze trui dezelfde te zijn zoals aan hem door Stichting Kempenklassement beschikbaar werd gesteld. Het is niet toegestaan hier wijzigen (of andere sponsors) op aan te brengen, en zeker niet tijdens officiële gedeeltes. Indien men dit toch wenst dient men ten alle tijden schriftelijk toestemming te vragen aan Stichting Kempenklassement.

Indien de renner meerdere wedstrijden achtereen leider is worden er maximaal 2 leiderstruien aan hem beschikbaar gesteld. Indien na een andere leider de renner in het zelfde seizoen opnieuw leider wordt, wordt opnieuw 1 leiderstrui aan hem uitgereikt / beschikbaar gesteld. Wil de renner een extra leiderstrui kan hij dit verzoek indienen bij een van de bestuursleden van Stichting Kempenklassement

Indien de leider in het klassement zich bij de eerste drie in de uitslag weet te rijden. Is hij niet verplicht in de leiderstrui op deze huldiging te verschijnen.

Artikel 9: Huldiging

De leider van het klassement dient zich na iedere wedstrijd (waaraan hij heeft deelgenomen) te melden voor de huldiging zodat de leiderstrui uitgereikt kan worden / of de leider gehuldigd kan worden. Ook als hij de wedstrijd voortijdig heeft beëindigd. De leider in het klassement is verplicht om na de huldiging met de leiderstrui (voor het sponsorscherm van Stichting Kempenklassement) op de foto te gaan. Indien de leider van het klassement niet aan de start verschijnt van de volgende wedstrijd zal niemand in de leiderstrui starten. Stichting Kempenklassement zal bij de leider van het klassement echter wel het verzoek indienen om alsnog in deze wedstrijd te starten.

Tijdens de laatste wedstrijd zijn 2 scenario’s mogelijk.

  • Indien de leider van het klassement ook eindwinnaar wordt zal deze wel gehuldigd worden maar zal er geen nieuwe trui uitgereikt worden.
  • Indien een andere renner eindwinnaar wordt dan de leider in de laatste wedstrijd zal er wel een leiderstrui uitgereikt worden.

Artikel 10: Prijsuitreiking betrokken wedstrijd

De prijsrijders van de betrokken wedstrijd dienen bij het ophalen van de gewonnen prijs hun personalia achter te laten ten behoeve van het Stichting Kempenklassement. Dit houdt in Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, Licentienummer en Emailadres. Dit zodat Stichting Kempenklassement met de renners in contact kan komen, om deze uit te nodigen voor de prijsuitreiking. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 11: Prijsuitreiking

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdagavond 2 november 2019 in het zalencentrum van Hotel-grandcafé-zalen de Tipmast, Tipmast 48a te Bladel. Alle gewonnen prijzen dienen door de prijswinnaars zelf opgehaald te worden. Indien de prijswinnaar zelf zijn gewonnen eindprijs niet ophaalt, vervalt de gewonnen prijs aan de organisatie Stichting Kempenklassement. Alle prijswinnaars krijgen een uitnodiging voor deze avond.

De eindwinnaar van het klassement zal de laatste trui tijdens deze avond uitgereikt krijgen.

Artikel 12: Overige

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting Kempenklassement.

Tevens benadrukt Stichting Kempenklassement dat men zoals ook in het reglement van de wielersport is opgenomen men individueel deelneemt aan de criteriums en dus ook de wedstrijden om het Kempenklassement. Het rijden als ploeg en eventuele daaropvolgende sancties zullen dan ook conform dit reglement genomen worden.