Kempenklassement

REGLEMENT JEUGD

 

REGLEMENT JEUGD 2024

Artikel 1: Naam en Reglement

Het GREENIUZ-BELISOL JEUGDKLASSEMENT staat open voor alle renners in de KNWU jeugd categorieën 1 t/m 7. Stichting Kempenklassement verzorgt alleen het overkoepelend klassement. Het klassement is goedgekeurd door de KNWU.

Artikel 2: Categorieën

Het Jeugdklassement wordt verreden voor de volgende categorieën.

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

Categorie 5

Categorie 6

Categorie 7

Artikel 3: Wedstrijden

Het GREENIUZ BELISOL JEUGDKLASSEMENT 2024 wordt verreden over geselecteerde jeugdwedstrijden welke in Noord-Brabant (met als kern de Kempenregio) verreden worden.

Iedere afzonderlijke organisatie is houder van een wedstrijdlicentie van de KNWU, de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze stukken zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van iedere organisatie afzonderlijk.

Artikel 4: Deelname

De renners dienen per wedstrijd apart bij de desbetreffende organisatie in te schrijven. Men is niet verplicht aan alle wedstrijden van het klassement deel te nemen. Het is niet mogelijk bij Stichting Kempenklassement voor alle wedstrijden in te schrijven. Er kan op geen enkele manier startrecht verleend worden, als een wedstrijd is volgeboekt. Als de renner dus wil deelnemen dient men dus tijdig in te schrijven.

Artikel 5: Klassement

Aan het GREENIUZ BELISOL JEUGDKLASSEMENT is per categorie maar één klassement verbonden namelijk

Algemeen individueel klassement

Zowel het eerste meisje als de eerste jongen in de stand zal een leiderstrui ontvangen. De leider(s) in het klassement zijn herkenbaar aan de GREENIUZ-BELISOL leiderstrui.

Artikel 6: Algemeen individueel Klassement

Het klassement wordt vastgesteld door per renner de som der behaalde punten op te tellen. De punten behaald tijdens de tussensprints worden hierbij opgeteld. Eventueel strafpunten worden afgetrokken. De winnaar van het klassement is diegene met uiteindelijk het hoogste puntenaantal. In geval van gelijkheid zal gekeken worden naar het hoogste plaatsingscijfer en het aantal ervan. In geval dit geen beslissing teweeg brengt zal in laatste instantie het plaatsingscijfer, dat door de betrokken renners behaald werd tijdens de laatste wedstrijd de doorslag geven.

Om de leider in het tussenklassement te bepalen (bij een gelijke tussenstand), wordt gekeken naar de uitslag van de laatst verreden wedstrijd. De best geplaatste renner in deze uitslag wordt gehuldigd als leider. Alle renners welke punten behalen worden opgenomen in het Algemeen klassement, ongeacht het aantal deelnames.

Alle behaalde punten in alle wedstrijden gaan dus mee naar het Algemeen klassement. De stand wordt niet geschoond naar de x aantal beste resultaten. Er wordt één Algemeen klassement opgemaakt. De stand wordt daarna gesplitst in één stand voor de jongens, en één stand voor de meisjes.

 

Er zijn per categorie 6 ereprijzen beschikbaar voor het algemeen individueel eindklassement. Onderverdeeld in 3 ereprijzen voor de beste 3 jongens en 3 ereprijzen voor de beste 3 meisjes. Categorie 7 uitgezonderd omdat hierin alleen jongens rijden.

Artikel 7: Punten

Tijdens alle wedstrijden worden aan de eerste 20 geklasseerde renners punten toegekend volgens de schaal: 25, 22, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 en 2 punten. Alle overige geklasseerde renners krijgen 1 punt. Indien renners vroegtijdig door de jury uit de wedstrijd worden gehaald, zal gekeken worden of men wel of niet geklasseerd wordt. Indien een renner geklasseerd wordt in de uitslag zullen de punten worden toegekend. Het wel of niet plaatsen in de uitslag wordt bepaald door de jury van de desbetreffende wedstrijd.

Artikel 8: Sprints

Afhankelijk van de categorie worden er tijdens iedere wedstrijd tussensprints verreden. Hier wordt om de volgende punten gestreden: 5, 3, 2, 1 punt. Het verrijden van de sprint(s) is nergens aan gebonden en kan geheel geschieden naar inzicht van de desbetreffende jury van de wedstrijd. Alle behaalde punten tijdens deze sprints tellen in zijn geheel mee voor het Algemeen Klassement.

Sprints per categorie

Categorie 1 en 2= Geen Tussensprints

Categorie 3 en 4=  1 Tussensprint

Categorie 5, 6 en 7= 2 Tussensprints

Artikel 9: Leiderstrui

De leider in het klassement wordt na iedere wedstrijd gehuldigd in de leiderstrui. Dit is zowel de eerste jongen als het eerste meisje. Tevens wordt hij/zij verzocht tijdens de volgende wedstrijd in deze trui te starten. De leiderstrui wordt aan de leider ter beschikking gesteld na afloop van de wedstrijd door Stichting Kempenklassement.

-Indien de renner in de leiderstrui rijdt dient deze trui dezelfde te zijn zoals aan hem door Stichting Kempenklassement beschikbaar werd gesteld. Het is niet toegestaan hier wijzigen (of andere sponsors) op aan te brengen, en zeker niet tijdens officiële gedeeltes.

Indien de renner meerdere wedstrijden achtereen leider is worden er één leiderstrui aan hem beschikbaar gesteld. Indien na een andere leider de renner in het zelfde seizoen opnieuw leider wordt, wordt opnieuw één leiderstrui aan hem uitgereikt / beschikbaar gesteld.

-Indien de leider in het klassement zich bij de eerste drie in de uitslag weet te rijden is hij niet verplicht in de leiderstrui op deze huldiging te verschijnen. En is de trui van zijn club toegestaan.

Artikel 10: Huldiging

De leider van het klassement dient zich na iedere wedstrijd (waaraan hij heeft deelgenomen) te melden voor de huldiging zodat de leiderstrui uitgereikt kan worden / de renner gehuldigd kan worden. Ook als hij de wedstrijd voortijdig heeft beëindigd. De leider in het klassement is verplicht om na de huldiging met de leiderstrui op de foto te gaan. Indien de leider van het klassement niet aan de start verschijnt van de volgende wedstrijd zal niemand in de leiderstrui starten.

Artikel 11: Uitslagen en standen

De uitslagen en standen zullen geplaatst worden op de website van het Kempenklassement namelijk www.kempenklassement.nl

Artikel 11: Prijsuitreiking

De eindprijsuitreiking vindt plaats na afloop van het wegseizoen. Als bekend is hoe dit zal plaatsvinden wordt dit via onze website www.kempenklassement.nl bekend gemaakt. De betrokken renners zullen per mail geïnformeerd worden.

 

 

 

Artikel 12: Overig

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting Kempenklassement.

Tevens benadrukt de Stichting Kempenklassement dat men zoals ook in het reglement van de wielersport is opgenomen individueel deelneemt aan de criteriums en dus ook aan de wedstrijden om het Kempenklassement. Het rijden als ploeg en eventuele daaropvolgende sancties zullen dan ook conform dit reglement genomen worden.