REGLEMENT

In deze sectie vind u de reglementen terug welke gelden voor het actuele Baby-Dump Kempenklassement. Er is een versie voor de mannen en ook een aparte voor de vrouwen.

Het Kempenklassement wordt bij de mannen alleen georganiseerd voor de categorie Elite / Beloften.

Bij de vrouwen voor Elite / Beloften / Amateur en Junior-Vrouwen. Echter junior-vrouwen kunnen alleen maar deelnemen wanneer op de dag van de wedstrijd voor hen geen aparte wedstrijd wordt georganiseerd. Echter zij worden wel opgenomen in de standen. En komen indien van toepassing ook in aanmerking voor de eindprijzen.

 

REGLEMENT MANNEN     REGLEMENT VROUWEN

PRIJZENSCHEMA