Kempenklassement

WEBSITE AANGEPAST

U krijgt nu een gewijzigde versie van de oorspronkelijke website van het Kempenklassement te zien. Helaas is de website zoals die door onze secretaris/penningmeester is ontworpen niet meer bereikbaar. In overleg met de provider zijn er enkele aanpassingen aangebracht. De actuele stand is nu eenvoudiger te vinden. De Jaarboeken worden op korte termijn nog geplaatst op de website. Ook andere rubrieken zullen nog worden aangepast.

(2 augustus 2023)

Rien van Horik

Voorzitter Kempenklassement