Reglement Junioren / Nieuwelingen (M/V)

Artikel 1: Naam en Reglement

Het BELISOL EINDHOVEN KEMPENKLASSEMENT staat open voor alle renners welke kijkend naar de leeftijd uitkomen in de categorie Nieuwelingen en Junioren M/V. Stichting Kempenklassement verzorgt alleen het overkoepelend klassement. Het klassement is goedgekeurd door de KNWU.

 

Dit klassement wordt in 2022 verreden in het kader van het 25 jarig jubileum van het Kempenklassement

 

Artikel 2: Categorieën

Het Kempenklassement wordt verreden voor de volgende categorieën.

  • Nieuwelingen Meisjes
  • Nieuwelingen Jongens
  • Junioren Vrouwen
  • Junioren Mannen

Het Kempenklassement zal ook verreden worden, indien er maar 1 organisatie een wedstrijd voor de desbetreffende categorie op de kalender plaatst.

 

Artikel 3: Wedstrijden

Het BELISOL EINDHOVEN KEMPENKLASSEMENT 2022 wordt verreden over alle wedstrijden welke in de Brabantse Kempen verreden worden. Ook de plaatsen liggend tegen de Brabantse Kempen kunnen meedoen aan het Kempenklassement. Iedere afzonderlijke organisatie is houder van een wedstrijdlicentie van de KNWU, de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze stukken zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van iedere organisatie afzonderlijk.

 

Artikel 4: Deelname

De renners dienen per wedstrijd apart bij de desbetreffende organisatie in te schrijven. Men is niet verplicht aan alle wedstrijden van het klassement deel te nemen. Het is niet mogelijk bij Stichting Kempenklassement voor alle wedstrijden in te schrijven.

 

 

Artikel 5: Klassement

Aan het BELISOL EINDHOVEN KEMPENKLASSEMENT is per categorie maar één klassement verbonden namelijk

  • Algemeen individueel Klassement

De leider in het klassement is herkenbaar aan de Blauwe BELISOL EINDHOVEN leiderstrui.

 

Artikel 6: Algemeen Klassement

Het klassement wordt vastgesteld door per renner de som der behaalde punten op te tellen. De punten behaald tijdens de tussensprints worden hierbij opgeteld. Eventueel strafpunten worden afgetrokken. De winnaar van het klassement is diegene met uiteindelijk het hoogste punten aantal. In geval van gelijkheid zal gekeken worden naar het hoogste plaatsingscijfer en het aantal ervan. In geval dit geen beslissing teweeg brengt zal in laatste instantie het plaatsingscijfer, dat door de betrokken renners behaald werd tijdens de laatste wedstrijd de doorslag geven.

 

Om de leider in het tussenklassement te bepalen (bij een gelijke tussenstand), wordt gekeken naar de uitslag van de laatst verreden wedstrijd. De best geplaatste renner in deze uitslag wordt gehuldigd als leider. Alle renners welke deelnemen worden opgenomen in het Algemeen Klassement, ongeacht het aantal deelnames.

 

Er zijn per categorie 3 eindprijzen beschikbaar voor het algemeen individueel eindklassement.

 

Artikel 7: Punten

Tijdens alle wedstrijden worden aan de eerste dertig geklasseerde renners punten toegekend volgens de schaal: 45, 39, 34, 30, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1 punt. Indien renners vroegtijdig door de jury uit de wedstrijd worden gehaald, zal gekeken worden of men wel of niet geklasseerd wordt. Indien een renner geklasseerd wordt in de uitslag zullen de punten worden toegekend. Het wel of niet plaatsen in de uitslag wordt bepaald door de jury van de desbetreffende wedstrijd.

 

Wanneer er een combinatiewedstrijd gereden wordt. Zullen de punten toegekend worden volgens bovenstaand schema. De punten die gehaald worden door een andere categorie tellen niet mee. Deze zullen dus vervallen.

 

Artikel 8: Sprints

Tijdens iedere wedstrijd met uitzondering van een eventuele tijdrit worden 3 sprints verreden. Hier wordt om de volgende punten gestreden: 5, 3, 2, 1 punt. Het verrijden van de sprints is nergens aan gebonden en kan geheel geschieden naar inzicht van de desbetreffende jury van de wedstrijd. Met deze sprints zijn geen geldprijzen te verdienen. Alle behaalde punten tijdens deze sprints tellen in zijn geheel mee voor het Algemeen Klassement. De sprint voor punten kan samenvallen met een premieronde.

 

Artikel 9: Leiderstrui

De leider / leidster in het klassement wordt na iedere wedstrijd gehuldigd in de Blauwe Belisol Eindhoven leiderstrui. Tevens wordt hij / zij verzocht tijdens de volgende wedstrijd in deze trui te starten. Stichting Kempenklassement kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met ploeg, club of sponsor. De leiderstrui wordt aan de leider ter beschikking gesteld na afloop van de wedstrijd door Stichting Kempenklassement.

 

Indien de renner in de leiderstrui rijdt dient deze trui dezelfde te zijn zoals aan hem door Stichting Kempenklassement beschikbaar werd gesteld. Het is niet toegestaan hier wijzigen (of andere sponsors) op aan te brengen, en zeker niet tijdens officiële gedeeltes. Indien men dit toch wenst dient men ten alle tijden schriftelijk toestemming te vragen aan Stichting Kempenklassement.

 

Indien de renner meerdere wedstrijden achtereen leider is worden er maximaal 2 leiderstruien aan hem beschikbaar gesteld. Indien na een andere leider de renner in het zelfde seizoen opnieuw leider wordt, wordt opnieuw 1 leiderstrui aan hem uitgereikt / beschikbaar gesteld.

 

Indien de leider in het klassement zich bij de eerste drie in de uitslag weet te rijden. Is hij niet verplicht in de leiderstrui op deze huldiging te verschijnen. En is de trui van zijn ploeg, club of sponsor toegestaan.

 

Artikel 10: Huldiging

De leider van het klassement dient zich na iedere wedstrijd (waaraan hij heeft deelgenomen) te melden voor de huldiging zodat de leiderstrui uitgereikt kan worden. Ook als hij de wedstrijd voortijdig heeft beëindigd. De leider in het klassement is verplicht om na de huldiging met de leiderstrui (voor het sponsorscherm van Stichting Kempenklassement) op de foto te gaan. Indien de leider van het klassement niet aan de start verschijnt van de volgende wedstrijd zal niemand in de leiderstrui starten. Stichting Kempenklassement zal bij de leider van het klassement echter wel het verzoek indienen om alsnog in deze wedstrijd te starten.

 

Artikel 11: Prijsuitreiking betrokken wedstrijd

De prijsrijders van de betrokken wedstrijd dienen bij het ophalen van de gewonnen prijs hun personalia achter te laten ten behoeve van het Stichting Kempenklassement. Dit houdt in Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, Licentienummer en Emailadres. Dit zodat Stichting Kempenklassement met de renners in contact kan komen, om deze uit te nodigen voor de prijsuitreiking. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 12: Prijsuitreiking

Op dit moment is nog niet bekend hoe de prijsuitreiking zal gaan plaatsvinden. Zodra bekend is hoe dit zal plaatsvinden wordt dit via onze website www.kempenklassement.nl bekend gemaakt. En zullen de betrokken renners per mail geïnformeerd worden.

 

Artikel 13: Overige

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting Kempenklassement.

 

Tevens benadrukt Stichting Kempenklassement dat men zoals ook in het reglement van de wielersport is opgenomen, men individueel aan de criteriums en dus ook de wedstrijden om het Kempenklassement deelneemt. Het rijden als ploeg en eventuele daaropvolgende sancties zullen dan ook conform dit reglement genomen worden.

www.kempenklassement.nl bekend gemaakt. En zullen de betrokken renners per mail geïnformeerd worden.

 

Artikel 13: Overige

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting Kempenklassement.

 

Tevens benadrukt Stichting Kempenklassement dat men zoals ook in het reglement van de wielersport is opgenomen, men individueel aan de criteriums en dus ook de wedstrijden om het Kempenklassement deelneemt. Het rijden als ploeg en eventuele daaropvolgende sancties zullen dan ook conform dit reglement genomen worden.

 

2022_Reglement Overig

Download pdf